พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2018”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ได้ร่วมเดินขบวนพาเหรด พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2018” ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดังกล่าว ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2018” พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2018” พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2018” พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2018”

Print

UP