ผู้แทนจาก International Office UNISA Yogya, Indonesia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก International Office UNISA Yogya, Indonesia ได้เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะ ห้องปฎิบัติการวิจัย พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบัน

ผู้แทนจาก International Office UNISA Yogya, Indonesia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก International Office UNISA Yogya, Indonesia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก International Office UNISA Yogya, Indonesia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก International Office UNISA Yogya, Indonesia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก International Office UNISA Yogya, Indonesia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก International Office UNISA Yogya, Indonesia เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

Print

UP