ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา Prof.Kazuhiro Harada, Dr.Yu Inoue และ Dr.Shigeharu Tanaka จากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย รศ.ดร.กภ. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี ผศ.ดร.กภ.สุนีย์ บวรสุนทรชัย และ อ.กภ.พิมพ์ปวีณ์ เกิดทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะ ห้องปฎิบัติการวิจัย คลินิก และพูดคุยเกี่ยวกับงานกายภาพบำบัดทางระบบประสาท

ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

Print

UP