โครงการ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ตลอดปี พ.ศ. 2561 นี้ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตปิ่นเกล้า ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อโครงการ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการบริหารร่างกายในผู้สูงอายุแบบในรูปแบบกลุ่มออกกำลังกาย โดยมีกิจกรรมหมุนเวียนตลอดทุก 3 เดือนและเน้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความมั่งคงให้กับร่างกาย ในรอบ 3 เดือนแรกนี้เป็นกิจกรรมในชื่อ หลังดี เข่าดี ชีวิตดี๊ดี เป็นกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเน้นความแข็งแรง ความมั่นคงของหลังและเข่าในการทำกิจวัตรประจำวัน ท่านที่สนใจกิจกรรมดีๆ เหล่านี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 02-433-7098 ต่อ 21081 ในเวลาราชการค่ะ

โครงการ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โครงการ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โครงการ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โครงการ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

Print

UP