บรรยายพิเศษโดย ASSOC.PROF.DR.GUSTAVO SAPONIK
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ นักกายภาพบำบัดและนักศึกษาหลังปริญญา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Research to Clinic: Virtual reality exercise for individuals with stroke” โดยได้รับเกียรติจาก Assoc.Prof.Dr.Gustavo Saposnik เป็นวิทยากร การบรรยายในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง ประชุม 901 ชั้น9 ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรในการเข้าร่วมฟังเป็นอย่างมาก

Assoc. Prof. Dr. GUSTAVO SAPONIK    Assoc. Prof. Dr. GUSTAVO SAPONIK

Assoc. Prof. Dr. GUSTAVO SAPONIK    Assoc. Prof. Dr. GUSTAVO SAPONIK

Print

UP