สวัสดีปีใหม่ 2557 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา รศ.ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด ได้เข้ากล่าวสวัสดีปีใหม่ แก่ ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่

Greeting to the President    Greeting to the President

Greeting to the President

Print

UP