อบความความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ " Therapeutic Yoga ลดอาการปวดหลัง"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อ Therapeutic Yoga ลดอาการปวดหลัง ซึ่งเป็นการบรรยายถึงกระบวนการของอาการปวดหลังและการใช้วิธีการบริหารร่างกายแบบโยคะ เพื่อการรักษาหลังของเราด้วยตนเอง โดยมีการสอนสาธิตและให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

อบความความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบความความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบความความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบความความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบความความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

Print

UP