อบความความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561 ทึ่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดทางเด็ก ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบความความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ "การนั่ง W-sitting ในเด็กและปัญหาที่ส่งผลต่อการเดิน" ให้กับผู้ที่สนใจที่มากับเป็นครอบครัว ณ ห้องประชุมที่ทำการชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางการนั่งที่เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย ความเข้าใจเกี่ยวกับการนั่ง W-sitting ว่าผิดจริงหรือไม่ ผลเสียต่อสรีระท่าทางและการเดินเมื่อนั่งในท่าผิดเป็นเวลานานๆ และวิธีการแก้ไขและส่งเสริมให้เด็กเลือกท่าทางการนั่งและการเดินที่ถูกต้องกับผู้ที่สนใจ

อบความความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบความความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบความความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบความความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

Print

UP