วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2561
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ณ ศูนย์กายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า โดยมีโปสเตอร์ให้ความรู้ มีการตรวจร่างกายวัดความดัน และการให้คำแนะนำป้องกันในการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับช่วงอายุและกิจวัตรประจำวัน ทั้งนี้ผู้ที่สนในสามารถเข้าไปชมคลิปวิดิโอข้อมูลความรู้ของศูนย์กายภาพบำบัดผ่านทาง QR code กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2561 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2561 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2561 วันกายภาพบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2561

Print

UP