อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ “ไหล่ไม่ห่อ คอไม่ยื่น”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ไหล่ไม่ห่อ คอไม่ยื่น” ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้กับผู้สนใจ ซึ่งเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ลักษณะท่าทางที่ถูกต้องเพื่อรักษาสุขภาพของคอและไหล่ให้แข็งแรง ท่าทางที่ถูกต้องสวยงาม รวมถึงการออกกำลังกายด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์อย่างเช่นยางยืดเพื่อสร้างความแข็งแรงและความมั่นคงของคอและไหล่ให้อยู่กับเราไปนานๆ

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ “ไหล่ไม่ห่อ คอไม่ยื่น” อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ “ไหล่ไม่ห่อ คอไม่ยื่น” อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ “ไหล่ไม่ห่อ คอไม่ยื่น” อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ “ไหล่ไม่ห่อ คอไม่ยื่น” อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ “ไหล่ไม่ห่อ คอไม่ยื่น”

Print

UP