ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 คุณปัญญา ธำรงธีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ และบุคลากร ได้เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกแด่ รศ.ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะกายภาพบำบัด

Print

UP