ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกแด่ รศ.ดร. รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะกายภาพบำบัด

Print

UP