อบรมความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ ผ่อนสมอง คลายความเครียด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบประสาท ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ "ผ่อนสมอง คลายความเครียด" ให้กับผู้สนใจ ณ ห้องประชุมที่ทำการ ชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับกลไกของร่างกายเมื่อเกิดความเครียด โรคที่เกิดขึ้นอันมีสาเหตุมาจากความเครียดสะสม การสร้างความสุขผ่อนคลายความเครียดด้วยการออกกำลังกาย การทดสอบความเครียดด้วยตนเอง และกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

อบรมความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ ผ่อนสมอง คลายความเครียด อบรมความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ ผ่อนสมอง คลายความเครียด อบรมความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ ผ่อนสมอง คลายความเครียด อบรมความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ ผ่อนสมอง คลายความเครียด

Print

UP