มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม
บุคลากรและนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ในงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2560 ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และ อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560 มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2560

Print

UP