วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ปี 2560
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ปี 2560 ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ทีมกายภาพบำบัดทางกีฬาได้ให้บริการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 และวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้าร่วมให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางกายภาพบำบัด ในกิจกรรมเสวนาโรคหลอดเลือดสมอง

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ปี 2560 วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ปี 2560 วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ปี 2560 วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ปี 2560

Print

UP