ผู้แทนจาก University of Lllinois at Chicago เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา Prof.Bo Fernhall, Dean of College of Applied Health Science และ Ms.Ranee Taylor จาก University of Lllinois at Chicago เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ได้รับการต้อนรับโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา ทั้งนี้การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชม คณะกายภาพบำบัด และพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต

University of Illinois    University of Illinois

University of Illinois    University of Illinois

Print

UP