Prof.Dr.Christophe Delecluse จาก KU Leuven เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา Prof.Dr.Christophe Delecluse จาก Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, KU Leuven ได้เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ อ.ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะ ห้องปฎิบัติการวิจัยและคลินิก และพูดคุยความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต

Prof.Dr.Christophe Delecluse จาก KU Leuven เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด Prof.Dr.Christophe Delecluse จาก KU Leuven เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด Prof.Dr.Christophe Delecluse จาก KU Leuven เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด Prof.Dr.Christophe Delecluse จาก KU Leuven เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

Print

UP