ผู้แทนจาก Tzu-Chi University ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก Tzu-Chi University ประเทศไต้หวัน ได้เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี และ ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะ ห้องปฎิบัติการวิจัยและคลินิก และพูดคุยความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต

ผู้แทนจาก Tzu-Chi University ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก Tzu-Chi University ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก Tzu-Chi University ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก Tzu-Chi University ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

Print

UP