อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ "ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด ตอน รู้เท่าทันอาการปวด" ให้กับผู้สนใจ ณ ห้องประชุมที่ทำการ ชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับสาเหตุของอาการปวดในผู้สูงอายุ เหตุผลของการบรรเทาอาการปวดในผู้สูงอายุที่ยากกว่าคนรุ่นหนุ่มสาว การรู้จักวิธีการจัดการอาการปวดเบื้องต้น และการตรวจคัดกรองโรคที่ทำให้เกิดอาการปวด ได้แก่ ข้อไหล่ติด ข้อเข่าเสื่อม และหลังแข็ง โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

Print

UP