เสวนาหัวข้อ “ทัศนคติการจัดการความตายในสังคมไทย”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 คณะกายภาพบำบัด ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ทัศนคติการจัดการความตายในสังคมไทย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ นักเขียนชื่อดังทั้งด้านธรรมะและหนังสือสำหรับเด็ก เจ้าของโรงพยาบาลเอกชนด้านสายตา ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และคุณนที เอกวิจิตร หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ อุ๋ย บุดดาเบลส เป็นวิทยากร การเสวนาในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้สนใจในการเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

เสวนาหัวข้อ “ทัศนคติการจัดการความตายในสังคมไทย” เสวนาหัวข้อ “ทัศนคติการจัดการความตายในสังคมไทย” เสวนาหัวข้อ “ทัศนคติการจัดการความตายในสังคมไทย” เสวนาหัวข้อ “ทัศนคติการจัดการความตายในสังคมไทย”

Print

UP