ตรวจร่างกายนักวิ่งมาราธอน โครงการ “กายพร้อม ใจพร้อม เราวิ่งได้ ครั้งที่ 4”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 23-28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด โดยคลินิกกายภาพบำบัดทางการกีฬาได้จัดกิจกรรมตรวจร่างกายนักวิ่งมาราธอน ภายใต้โครงการ "กายพร้อม ใจพร้อม เราวิ่งได้" ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายในกิจกรรม เป็นการตรวจสมรรถภาพของนักวิ่ง โดยมีการตรวจร่างกายพื้นฐาน ตรวจความอ่อนตัวของร่างกายและรยางค์ ตรวจกำลังกล้ามเนื้อขาผ่านอุปกรณ์วัดสมรรถภาพที่ทันสมัย ตรวจความสามารถในการวิ่งในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการประเมินผลและให้คำแนะนำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยได้รับความสนใจจากนักกีฬาวิ่งเป็นจำนวนมาก

ตรวจร่างกายนักวิ่งมาราธอน โครงการ “กายพร้อม ใจพร้อม เราวิ่งได้ ครั้งที่ 4” ตรวจร่างกายนักวิ่งมาราธอน โครงการ “กายพร้อม ใจพร้อม เราวิ่งได้ ครั้งที่ 4” ตรวจร่างกายนักวิ่งมาราธอน โครงการ “กายพร้อม ใจพร้อม เราวิ่งได้ ครั้งที่ 4” ตรวจร่างกายนักวิ่งมาราธอน โครงการ “กายพร้อม ใจพร้อม เราวิ่งได้ ครั้งที่ 4” ตรวจร่างกายนักวิ่งมาราธอน โครงการ “กายพร้อม ใจพร้อม เราวิ่งได้ ครั้งที่ 4” ตรวจร่างกายนักวิ่งมาราธอน โครงการ “กายพร้อม ใจพร้อม เราวิ่งได้ ครั้งที่ 4”

Print

UP