โครงการ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในรอบเดือนกรกฎาคม ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในชื่อโครงการ "สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ : ออกกำลังคอและบ่าด้วยยางยืด" ให้กับผู้สนใจที่เป็นผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมเน้นการเรียนรู้และออกกำลังกายคอ บ่า และหลังส่วนบน โดยใช้ยางยืด เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความมั่งคงของคอ บ่า และหลังส่วนบน ในการทำกิจวัตรประจำวันและการทรงท่า กิจกรรมจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30-11.45 น. โดยในรอบปีงบประมาณ 2561 ที่จะถึงนี้ จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 นี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-433-7098 ต่อ 21081

โครงการ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โครงการ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โครงการ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โครงการ สูงวัยยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

Print

UP