บรรยายพิเศษหัวข้อ “Surface EMG in Research Application and Knee OA Management”
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 บริษัท ยูแฟมคลินิก จำกัด ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “Surface EMG in Research Application and Knee OA Management” โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Jim Richards จาก UK และ Dr. Lieve Vanden Berghe จาก Belguim เป็นวิทยากรบรรยาย การบรรยายในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 505 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญา ให้ความสนใจในการเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

บรรยายพิเศษหัวข้อ “Surface EMG in Research Application and Knee OA Management” บรรยายพิเศษหัวข้อ “Surface EMG in Research Application and Knee OA Management” บรรยายพิเศษหัวข้อ “Surface EMG in Research Application and Knee OA Management” บรรยายพิเศษหัวข้อ “Surface EMG in Research Application and Knee OA Management”

Print

UP