คณะกายภาพบำบัด จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต 2560
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต 2560 เพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา โดยจัดเลี้ยงฉลองบัณฑิต ณ คณะกายภาพบำบัด และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ที่บริเวณสนามบาสเก็ตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต 2560

Print

UP