Assoc.Prof.Tomoki Aoyama จาก Kyoto University, Japan เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา Assoc.Prof.Tomoki Aoyama จาก Kyoto University, Japan ได้เข้าเยี่ยมชม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะ ห้องปฎิบัติการวิจัยและคลินิก และพูดคุยความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต

Assoc.Prof.Tomoki Aoyama จาก Kyoto University, Japan เยี่ยมชมคณะ Assoc.Prof.Tomoki Aoyama จาก Kyoto University, Japan เยี่ยมชมคณะ Assoc.Prof.Tomoki Aoyama จาก Kyoto University, Japan เยี่ยมชมคณะ Assoc.Prof.Tomoki Aoyama จาก Kyoto University, Japan เยี่ยมชมคณะ

Print

UP