โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัย"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัย” ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยบุคลากรของคณะให้ความสนใจการการอบรมและฝึกปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Print

UP