คณะกายภาพบำบัด ร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ ในวาระดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะกายภาพบำบัด ร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด ร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด ร่วมแสดงความยินดี ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

Print

UP