โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ทั้งนี้มีกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าสนใจมากมาย ได้แก่ กิจกรรมฝันให้ไกลไปให้ถึง กิจกรรมเราจะไปด้วยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานนวัตกรรม Grand opening “FC” และงานเลี้ยงสังสรรค์ “หน้ากากฮาเฮ รับลมทะเลฉ่ำเย็น” ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของบุคลากรใหม่ โดยบุคลากรได้รับความสนุกสนานกันถ้วนหน้า

โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน: ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน

Print

UP