นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน โดยระหว่างวันที่ 3-28 กรกฎาคม 2560 มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ประเทศมาเลเซียจำนวน 2 คน ได้แก่ Ms.Soon Ming Yee และ Ms.Tong Pei Shan มาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า โรงพยาบาลศิริราช และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National University of Malaysia ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

Print

UP