อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ "ส่งเสริมทักษะการเขียนในเด็กวัยเรียน"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา แผนกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการที่ 7 หัวข้อ "ส่งเสริมทักษะการเขียนในเด็กวัยเรียน" ให้กับผู้ปกครองที่สนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในวัยเรียน ณ ห้องประชุมที่ทำการ ชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานที่เด็กต้องใช้ในการเขียน การเรียนรู้วิธีการเล่นและการทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ที่จะช่วยพัฒนาทักษาเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการเขียน รวมไปถึงร่วมแลกเปลี่ยนเคล็ดลับจากประสบการณ์ของผู้กครอง และนักกิจกรรมบำบัด เพื่อความสำเร็จในการเขียนของหนูน้อย

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

Print

UP