ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ขยับร่างกาย ห่างไกลโรค (ไม่ติดต่อเรื้อรัง)
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบประสาท ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการที่ 8 หัวข้อ "ขยับร่างกาย ห่างไกลโรค (ไม่ติดต่อเรื้อรัง)" ให้กับผู้สนใจ ณ ห้องประชุมที่ทำการ ชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ความเสี่ยงที่นำไปสู่การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับกิจกรรมทางกาย (Physical activity) ที่เหมาะสมต่อการลดความเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงการตรวจวัดระดับกิจกรรมทางกายด้วยตนเองอย่างง่าย โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ขยับร่างกาย ห่างไกลโรค (ไม่ติดต่อเรื้อรัง) ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ขยับร่างกาย ห่างไกลโรค (ไม่ติดต่อเรื้อรัง) ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ขยับร่างกาย ห่างไกลโรค (ไม่ติดต่อเรื้อรัง) ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ขยับร่างกาย ห่างไกลโรค (ไม่ติดต่อเรื้อรัง)

Print

UP