ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ฝึก Balance ด้วยไม้พลอง
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจในหัวข้อ "ฝึก Balance ด้วยไม้พลอง" ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 โดยเป็นการสอนการดูแลหลัง การทรงตัวที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง และสอนการออกกำลังกายเพื่อบริหารหลังและเพิ่มการทรงตัวด้วยไม้พลอง

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ฝึก Balance ด้วยไม้พลอง ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ฝึก Balance ด้วยไม้พลอง ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ฝึก Balance ด้วยไม้พลอง ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้หัวข้อ ฝึก Balance ด้วยไม้พลอง

Print

UP