สำรวจชุมชน อบต.บางแก้ว จ.นครปฐม
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ทีมกายภาพบำบัดชุมชนของคณะกายภาพบำบัด นำโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ พร้อมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ร่วมสำรวจพื้นที่ อบต.บางแก้ว จ.นครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการสุขภาพ สำหรับประชาชนและผู้ป่วยในชุมชน อบต.บางแก้ว โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่ คุณพยาบาล ตลอดจนผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย คณะกายภาพบำบัดรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมนักศึกษาที่มีความตั้งใจ ใส่ใจ ใช้ใจในการเตรียมพร้อมและให้การดูแลผู้ป่วย

คณะกายภาพบำบัดจะออกให้บริการการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ณ อบต.บางแก้ว จ.นครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

สำรวจชุมชน อบต.บางแก้ว จ.นครปฐม สำรวจชุมชน อบต.บางแก้ว จ.นครปฐม สำรวจชุมชน อบต.บางแก้ว จ.นครปฐม

Print

UP