วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 31 ปี หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

Print

UP