ผู้แทนจาก Norvic International Hospital ประเทศเนปาล เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก Norvic International Hospital ประเทศเนปาล ได้เข้าเยี่ยมชม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดี ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมคณะ ห้องปฎิบัติการวิจัยและคลินิก และพูดคุยความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต

ผู้แทนจาก Norvic International Hospital ประเทศเนปาล เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก Norvic International Hospital ประเทศเนปาล เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก Norvic International Hospital ประเทศเนปาล เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ผู้แทนจาก Norvic International Hospital ประเทศเนปาล เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด

Print

UP