อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการที่ 6 หัวข้อ "ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วน" ให้กับประชาชนผู้สนใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ณ ห้องประชุมที่ทำการ ชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วนเฉพาะจุด การเลือกรับประทานอาหารและการปรุงอาหารเพื่อป้องกันความอ้วน รวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้อง โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วน อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วน อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วน อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วน อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วน อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วน

Print

UP