งานประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัด WCPT-AWP&PTAT Congress 2017
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัด WCPT-AWP&PTAT Congress 2017 เรื่อง “Moving towards health, longevity, and sustainability” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัด โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้ร่วมออกบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ งานประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทคบางนา

งานประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัด WCPT-AWP&PTAT Congress 2017 งานประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัด WCPT-AWP&PTAT Congress 2017 งานประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัด WCPT-AWP&PTAT Congress 2017 งานประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัด WCPT-AWP&PTAT Congress 2017 งานประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัด WCPT-AWP&PTAT Congress 2017 งานประชุมวิชาการนานาชาติทางกายภาพบำบัด WCPT-AWP&PTAT Congress 2017

Print

UP