ประชุมวิชาการ 2560: Elastic Therapeutic Taping Method KT1, KT2
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง " Elastic Therapeutic Taping Method KT1, KT2 " โดยวิทยากร อาจารย์.ดร.ทศพล เจศรีชัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28-29 เมษายน 2560 ณ ห้อง 409 ชั้น 4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

ประชุมวิชาการ 2560: Elastic Therapeutic Taping Method KT1, KT2 ประชุมวิชาการ 2560: Elastic Therapeutic Taping Method KT1, KT2 ประชุมวิชาการ 2560: Elastic Therapeutic Taping Method KT1, KT2 ประชุมวิชาการ 2560: Elastic Therapeutic Taping Method KT1, KT2 ประชุมวิชาการ 2560: Elastic Therapeutic Taping Method KT1, KT2 ประชุมวิชาการ 2560: Elastic Therapeutic Taping Method KT1, KT2

Print

UP