ประชุมวิชาการ 2560: Diagnostic Screening for Physical Therapy
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง " Diagnostic Screening For Physical Therapy " โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 409 ชั้น 4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

ประชุมวิชาการ 2560: Diagnostic Screening for Physical Therapy ประชุมวิชาการ 2560: Diagnostic Screening for Physical Therapy ประชุมวิชาการ 2560: Diagnostic Screening for Physical Therapy ประชุมวิชาการ 2560: Diagnostic Screening for Physical Therapy ประชุมวิชาการ 2560: Diagnostic Screening for Physical Therapy ประชุมวิชาการ 2560: Diagnostic Screening for Physical Therapy

Print

UP