นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด ยินดีต้อนรับ Ms.Natalie Amanda Rowett และ Ms.Emma Victoria Stanley นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University ประเทศอังกฤษ ภายใต้โครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนผ่านการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลศิริราช มีระยะเวลาแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 15-26 พฤษภาคม 2560

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam University ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก

Print

UP