ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ "หัวข้อ หนูน้อยแข็งแรงสมวัย ด้วยการออกกำลังกายในน้ำ"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา แผนกกายภาพบำบัดทางเด็ก ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมความรู้สู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการที่ 5 หัวข้อ "หัวข้อ หนูน้อยแข็งแรงสมวัย ด้วยการออกกำลังกายในน้ำ" ให้กับประชาชนที่มากันเป็นครอบครัว ณ ห้องประชุมที่ทำการ ชั้น 9 ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับกายภาพบำบัดในน้ำ หรือ ธาราบำบัดสำหรับเด็ก หลักการออกกำลังกายในน้ำสำหรับเด็ก และกิจกรรมสาธิตการพาลูกออกกำลังกายในน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยโดยนักกายภาพบำบัดทางเด็กที่ห้องรักษาทางกายภาพบำบัดเด็ก ชั้น 7 ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ศูนย์กายภาพบำบัด เปิดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ

Print

UP