ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย มาเยี่ยมเยียนคณะกายภาพบำบัด ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียมชมคณะห้องปฎิบัติการวิจัยและคลินิก และพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษา

ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนคณะ ผู้แทนจาก University of Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนคณะ

Print

UP