โครงการ กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

กลับมาอีกครั้งกับโครงการดีๆ ตลอดปี พ.ศ.2560 นี้ คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดโครงการ "กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุ" เพื่อกระตุ้นหรือคงไว้ซึ่งความสามารถสำหรับผู้สูงอายุในด้านการรับรู้ความเข้าใจ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการสื่อสารและทักษะสังคม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทักษะสังคม การใช้เวลาว่างกับกิจกรรมที่มีเป้าหมาย และการให้คุณค่าสำหรับตนเอง โดยเปิดกว้างสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปที่มีภาวะหลงลืม ผู้ป่วยกลุ่มภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีปัญหาด้านการรับรู้ความเข้าใจ โครงการนี้จะจัดขึ้นทุกๆวันพฤหัสบดี ในสัปดาห์ที่ 2 และ4 ของแต่ละเดือน เวลา 13.30 น. ถึง 15.00 น

โครงการ กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ โครงการ กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ โครงการ กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ โครงการ กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ โครงการ กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ โครงการ กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

Print

UP