สอนภาษา-วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาจีน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด ยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้แก่ Ms.Li Mingsiyuan (อิงอร) และ Ms.Cheng Yueqing (ดารินทร์) ในโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในภาษา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-26 พฤษภาคม 2560

สอนภาษา-วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาจีน สอนภาษา-วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาจีน สอนภาษา-วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาจีน

Print

UP