ประชุมคณบดี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมคณบดี ประชุมคณบดี ประชุมคณบดี ประชุมคณบดี ประชุมคณบดี ประชุมคณบดี

Print

UP