พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากอาจารย์อาวุโส
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยผู้เข้าร่วมงานร่วมกันแต่งกายแบบไทยเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามประจำชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่าน

พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากอาจารย์อาวุโส พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากอาจารย์อาวุโส พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากอาจารย์อาวุโส พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากอาจารย์อาวุโส พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากอาจารย์อาวุโส พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากอาจารย์อาวุโส

Print

UP