สัมมนา: Development of the Extensive Assessment List for Knee Osteoarthritis based on the ICF Model: A Delphi Study
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาหัวข้อ “Development of the Extensive Assessment List for Knee Osteoarthritis based on the ICF Model: A Delphi Study” โดย Miss.Patcharin Nilmart นักศึกษาปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 12.00-12.50 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

สัมมนา: Development of the Extensive Assessment List for Knee Osteoarthritis based on the ICF Model: A Delphi Study สัมมนา: Development of the Extensive Assessment List for Knee Osteoarthritis based on the ICF Model: A Delphi Study สัมมนา: Development of the Extensive Assessment List for Knee Osteoarthritis based on the ICF Model: A Delphi Study สัมมนา: Development of the Extensive Assessment List for Knee Osteoarthritis based on the ICF Model: A Delphi Study

Print

UP