สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- โยคะ เต้นซุมบ้า
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี” ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกอบด้วยกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ โยคะและเต้นซุมบ้า โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจจกรรมเพื่อสร้างความสุขและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร

สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- โยคะ เต้นซุมบ้า สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- โยคะ เต้นซุมบ้า สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- โยคะ เต้นซุมบ้า สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- โยคะ เต้นซุมบ้า สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- โยคะ เต้นซุมบ้า สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- โยคะ เต้นซุมบ้า

Print

UP