นักศึกษาแลกเปลี่ยนเดนมาร์ก
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวยินดีต้อนรับ Mr.Casper Brodersen Larsen และMs.Vanessa Andresen นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University College South Denmark, School of Physiotherapy in Esbjerg ประเทศเดนมาร์ก ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกตามโครงการนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน (Inbound) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2557

DANISH STUDENT EXCHANGE    DANISH STUDENT EXCHANGE

Print

UP