สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ครัวคุณต๋อย
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี” ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00-15.00 น. ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประกอบด้วยกิจกรรมการทำอาหารและรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร

สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ครัวคุณต๋อย สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ครัวคุณต๋อย สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ครัวคุณต๋อย สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ครัวคุณต๋อย สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ครัวคุณต๋อย สร้างสุข ทุกข์หาย ผ่อนคลายดี- ครัวคุณต๋อย

Print

UP